Telefon: 0383-178 00
E-post: info@svetsometall.se

Cradle – laproskopisk överföring av embryo och semin inom fåravel

Bilder på tippvagga för laproskopisk överföring av embryo och semin inom fåravel tillverkade av Vetlanda Svets & Metall AB.

Vid intresse av prisinfo och beställning vänligen kontakta oss.